Kenjutsu / Koden Enshin Ryu GSB

English version below.

Shike Giacomo Spartaco Bertoletti

Japanilainen miekka (nihonto) on vahvasti sidottu Japanin historiaan. Perinteisesti se on nähty soturin sieluna, ja sen on uskottu omaavan jumalallisia voimia. Tästä johtuen kenjutsu, miekkailun taito, on yksi arvostetuimmista kamppailulajeista. 

Kenjutsu perustuu taistelukenttäkokemukseen ja käytäntöihin, joita yksittäiset soturit ovat vuosisatojen kuluessa kehittäneet. Koulutetut ja korkea-arvoiset soturit kantoivat aina mukanaan miekkaa, ja he opiskelivat ennemmin kenjutsua kuin muita kamppailulajeja. Meidän kenjutsutyylimme tulee Giacomo Spartaco Bertolettilta, Italiasta (kuvassa oikeallaylhäällä). Hän on arvoltaan 5. Shike KODEN ENSHIN RYU, Honmon ENSHIN RYU-BUJUTSU.

 

Kenjutsuharjoittelu / Lyhyt kuvaus harjoittelusta

Välineet

 • Ruskeat ja mustat vyöarvot harjoittelevat mustassa hakamassa, muut vyöarvot harjoittelevat valkoisessa budoasussa (gi)
 • Bokuto + saya, puinen miekka ja huotra
 • Iaito, tylsä metallinen harjoitusmiekka
 • Katana, oikea miekka, bambun leikkausharjoituksia varten

Harjoituskerran kuvaus

 • 30% harjoituksista on perusharjoittelua:
  perusasennot, peruslyönnit, perustorjunnat
 • 30% harjoituksista on katan, eli ennalta määrättyjen liikesarjojen harjoittelua, yksin
 • 40% harjoittelusta tehdään harjoituskumppanin kanssa:
  nopeita, liikkuvia tekniikoita, joissa otetaan kontaktia ja sparrataan

Kenjutsu kata

Enshin Ryu iai kenpôssa on virallisesti 42 eri kataa. Jokaisesta näistä on 18 eri versiota (henka). Lopputuloksena on 756 eri tekniikkaa. Henkat sisältävät useita perinteisiä taistelutaitoja. Ensimmäinen kata "Jûmonji" on kaikkien iai kenpo-katojen perusta. Katat ovat mystisiä liikesarjoja, jotka herättelevät jumalallisia voimia, aivan kuten ikiaikaiset puhdistavat rituaalit pyhäköissä ympäri Japania. Ne eivät suojele tekijää pelkästään ulkoisilta vaaroilta, vaan myös pahoilta hengiltä syvällä ihmisen mielessä.


The Japanese sword (nihonto) is deeply bound to Japanese history. Traditionally seen as the soul of the warrior, it was believed to possess divine power. For these reasons, kenjutsu, the art of sword fighting, is one of the most respected martial arts.

Kenjutsu is based on battlefield experience and practices developed by individual warriors.

Educated warriors of the highest rank always carried a sword, and they studied kenjutsu above any other martial art.

Our style is coming from Giacomo Spartaco Bertoletti, Italy (pic above). His title is 5th Shike KODEN ENSHIN RYU Honmon ENSHIN RYU-BUJUTSU.

 

Kenjutsu training / Short description

Equipment

 • Higher belts are training with hakama, others are training with gi.
 • Bokuto + saya, a wooden sword with scabbard
 • Iaito, training sword (not sharp)
 • Katana, a real sword for cutting purposes

Description for one training session:

 • 30% of the sessions are basic training:
  basic stands, basic strikes, basic blocks
 • 30% of the sessions are kata training
 • 40% of the sessions are training with a partner
  Fast, moving tecniques with contact + sparring
 • + now and then suemonogiri, cutting bambu

Kenjutsu Kata

Enshin Ryu’s iai kenpô officially has forty-two kata. Each of these kata have eighteen henka (variations), making a total of 756 different techniques. These henka contain many traditional fighting skills. The first kata "Jûmonji" is the base of all iai kenpo kata. These kata also include the idea of invoking divine protection, much like the ancient purification rites in shrines all over Japan, not only against external danger but also against evil spirits deep within one's mind.